انواع مدل های فکس پاناسونیک

فکس پاناسونیک مدل KX-FP701

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP701  CX با ویژگی های :

 

image001

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای CallerID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی

 

فکس پاناسونیک مدل KX-FC218 CX

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC218 CX با ویژگی های :

image001

  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای CallerID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB3020CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل Panasonic KX-MB3020CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:

image001

  • قابلیت اتصال دستگاه به شبکه از طریق LAN
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۴۵۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۳۲ صفحه در دقیقه
  • کیفیت چاپ dpi 1200×2400
  • قطعه درام پاناسونیک KX-FAD402
  •  پودر مصرفی پاناسونیک KX-FAT401E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

 

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB2061CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل Panasonic KX-MB2061 CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی ، پرینتر و بیسیم :

image001

  •  اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • دارای یک گوشی بی سیم
  • قابلیت اتصال به شبکه از طریق LAN
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۲۴ صفحه در دقیقه
  • کیفیت اسکن dpi ۶۰۰×۶۰۰
  • قطعه درام  KX-FAD412E
  • پودر مصرفی KX-FAT411E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج دستگاه
  • ساخت مالزی

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB2030CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل Panasonic KX-MB2030CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:  image001

  • قابلیت اتصال به شبکه از طریق LAN
  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۲۴ صفحه در دقیقه
  • کیفیت اسکن dpi ۶۰۰×۶۰۰
  • قطعه درام KX-FAD412E
  • پودر مصرفی KX-FAT411E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

فکس پاناسونیک مدل KX-FC206 CX

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC206 CX با ویژگی های :

image001

  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۵۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA52E
  • ساخت مالزی

 

فکس پاناسونیک مدل KX-FP711

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP711 CX با ویژگی های :

image001

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • KX-FA57E فیلم مصرفی
  • ساخت مالزی

 

فکس پاناسونیک مدل KX-FP701

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP701  CX با ویژگی های :

image001

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای CallerID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی

فکس لیزری پاناسونیک KX-FL802CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل KX-FL802 Panasonic با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:

image001

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • قطعه درام KX-FA86E
  • پودر مصرفی KX-FA85E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

فکس لیزری پاناسونیک KX-FL612CX

فکس لیزری تک کاره پاناسونیک مدل KX-FL61Panasonic با قابلیت های: 

image001

  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • سرعت چاپ ۱۴ صفحه در دقیقه
  • کیفیت چاپ dpi ۶۰۰×۶۰۰
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • قطعه درام KX-FA84E
  • پودر مصرفی KX-FA83E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

 

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB2025CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدلPanasonic KX-MB2025 CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:

image001

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۲۴ صفحه در دقیقه
  • کیفیت اسکن dpi ۶۰۰×۶۰۰
  • قطعه درام پاناسونیک KX-FAD412E
  •  پودر مصرفی پاناسونیک KX-FAT411E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

فکس پاناسونیک مدل KX-FP365 CX

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FP365  CX با ویژگی های :

image001

  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس یا کپی
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای CallerID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی

فکس پاناسونیک مدل KX-FM388

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FM388 CX با ویژگی های :

image001

  • قابل اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۱۴٫۴ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفی KX-FA57E
  • ساخت مالزی

 

فکس پاناسونیک مدل KX-FT501CX 

دستگاه فکس حرارتی پاناسونیک مدل KX-FT501 دارای امکانات :

image001

  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • برش دستی کاغذ
  • سرعت ارسال فکس kbps 9.6
  • دارای  Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • مواد مصرفی : KX-A106
  • ساخت مالزی

فکس پاناسونیک مدل KX-FC275

دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FC275 CX با ویژگی های :

image001

  • دارای دو گوشی با سیم و بی سیم
  •  صفحه رنگی (DECT)
  • منشی تلفن تمام دیجیتال
  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۰ برگ محفظه کاغذ
  • دارای Caller ID و Speakerphone
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • فیلم مصرفیKX-FA52E
  • ساخت مالزی

 

فکس پاناسونیک مدل KX-FT987

دستگاه فکس حرارتی پاناسونیک مدل KX-FT987 دارای امکانات :

image001

  • منشی تلفنی تمام دیجیتال
  • برش خودکار کاغذ
  • سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • دارای Speakerphone و Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • مواد مصرفی : KX-A106
  • ساخت مالزی

فکس پاناسونیک مدل KX-FT983

دستگاه فکس حرارتی مدل KX-FT983  با امکانات :

image001

  • برش خودکار کاغذ
  •  سرعت ارسال فکس ۹٫۶ kbps
  • حافظه ۲۸ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۱۰ برگ تغذیه خودکار اسناد جهت ارسال فکس و کپی
  •  دارای Caller ID
  • دفترچه تلفن با ۱۰۰ حافظه
  • مواد مصرفی : KX-A106
  • ساخت مالزی

 

فکس چند کاره پاناسونیک KX-MB2275

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل KX-MB2275 با عملکرد پرنتر اسکنر فکس و کپی:

image001

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • قابلیت اتصال به شبکه از طریق پورت LAN و WIFI
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • سرعت کپی ۲۸ صفحه در دقیقه
  • سرعت چاپ ۲۸ صفحه در دقیقه
  • اسکن رنگی با رزلوشن ۶۰۰ *۱۲۰۰ DPI
  • چاپ دو طرفه سریع -Duplex Printing با همان سرعت یک طرفه
  • ۶۰۰*۲۴۰۰ رزلوشن پرینت
  • امکان ارسال فکس به ایمیل
  • قابلیت استفاده از کاغذ های A4, A5, LTR, LGL, 216 x 330 mm, 216 x 340 mm, B5(JIS/ISO), 16K
  • مخزن کاغذ ۵۰۰ صفحه ای
  • ADF با ظرفیت ۵۰ صفحه
  • ۶۴ MB حافظه داخلی
  • قابلیت شارژ تونر
  • تونر مدل (۶۰۰۰)KX-FAT421(2000 PAGE)- KX-FAT430(3000 PAGE) – KX-FAT431
  • درام مدل (۱۸۰۰۰ برگ )KX-FAD422
  • مشخصات کامل این محصول در تب گالری عکس

 

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB2085CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدل KX-MB2085CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:

image001

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • قابلیت دریافت و ارسال فکس ها از طریق کامپیوتر و ذخیره آنها
  • قابلیت قفل کردن صفحه کلید
  • دارای صفحه نمایش نورانی
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۲۶ صفحه در دقیقه
  • سرعت کپی۲۶ صفحه در دقیقه
  • کیفیت اسکن ۱۲۰۰*۶۰۰ dpi
  • قطعه درام پاناسونیک KX-FAD412E
  •  پودر مصرفی پاناسونیک KX-FAT411E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی

 

فکس لیزری پاناسونیک KX-MB2090CX

فکس لیزری و چند کاره پاناسونیک مدلPanasonic KX-MB2090CX با قابلیت های فکس، اسکنر، کپی و پرینتر:

image001

  • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق USB
  • قابلیت دریافت و ارسال فکس ها از طریق کامپیوتر و ذخیره آنها
  • قابلیت اتصال به شبکه از طریق LAN
  • قابلیت قفل کردن صفحه کلید
  • دارای صفحه نمایش نورانی
  • سرعت ارسال فکس ۳۳٫۶ kbps
  • حافظه ۱۷۰ صفحه ای در صورت نبودن کاغذ
  • ظرفیت ۲۵۰ برگ محفظه کاغذ
  • سرعت چاپ ۲۶ صفحه در دقیقه
  • سرعت کپی۲۶ صفحه در دقیقه
  • کیفیت اسکن ۱۲۰۰*۶۰۰ dpi
  • قطعه درام پاناسونیک KX-FAD412E
  •  پودر مصرفی پاناسونیک KX-FAT411E
  • قابلیت شارژ تونر کارتریج
  • ساخت مالزی