انواع مدل های ip با برند sony و گارانتی 3 ساله

          IP PTZ :

            altSNC-EP520/521    altSNC-EP550   altSNC-EP580

          IP Rapid / Speed Dome :

           altSNC-ER520/521    altSNC-ER550   altSNC-ER580

          IP Hybrid :

          altSNC-ZM550    altSNC-ZB550

           IP Box :

            altSNC-CH110    altSNC-CH120    altSNC-CH140    altSNC-CH160

            altSNC-CH180    altSNC-CH210    altSNC-CH220    altSNC-CH240

            altSNC-CH260    altSNC-CH280

           IP Dome :

            altSNC-DH110    altSNC-DH110T    altSNC-DH120    altSNC-DH120T

            altSNC-DH140    altSNC-DH140T    altSNC-DH160    altSNC-DH180

            altSNC-DH210    altSNC-DH210T    altSNC-DH220    altSNC-DH220T

            altSNC-DH240    altSNC-DH240T

altSNC-DH260T  altSNC-DH280

 انواع دوربین های IP  با برند AGNI

AG-SP610-39X        AG-X1300VA         AG-D2200AF

AG-D1300VA         AG-B2200AF        AG-B1300VA           AG-SP2000-30X           AG-X5000        AG-D5000                                        AG-D1300N

AG-D2200N AG-D1300V-E AG-D1300-E AG-X2200W

 AG-B5000