واحد فناوری اطلاعات:

مهندس سجاد لطیفی

کارشناس فناوری اطلاعات شرکت اسا طیف

شماره تماس:034332232280 -واحد فناوری اطلاعات

ایمیل:sajadlatifi1990@gmail.com

در دنیای امروز کمتر سازمانی بدون فناوری اطلاعات قادر به پیمودن ادامه مسیر و رقابت است، تقریبا پشت هر میزی یک کامپیوتر قرار دارد و دور از تصور است که سازمانی را بدون سیستم‌های رایانه‌ای بپذیریم.

بسیاری از نرم افزارها از جمله حسابداری، انبارداری، اتوماسیون‌های اداری، پورتال شرکت، حقوق و دستمزد، منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتری، آموزش و … از طریق بستر فناوری اطلاعات سرویس داده می‌شوند به نوعی که امروزه فناوری اطلاعات برای سازمان‌ها نقش اکسیژن را دارد و لازمه پیشرفت سازمان است. دور از انتظار نخواهد بود که مدیریت فناوری اطلاعات با توجه به وظایف مهمی که دارد (از جمله نگهداشت و توسعه زیرساخت‌ها) امری حیاتی و اساسی در سازمان‌ها باشد.

امروزه در بسیاری از سازمان‌ها واحد یا دپارتمانی تحت عنوان معاونت فناوری اطلاعات تعریف شده است. در این واحد کلیه اموری که به نحوی از انحا با مقوله فناوری اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند برنامه‌ریزی می‌شود که گستره آن به سخت افزار، نرم افزار و حتی مغزافزار و سازمان افزار تسری می‌یابد.