شرکت آساطیف، نیروی کارآزموده و متبحر کارشناسی الکترونیک و مخابرات در بخش نصب و راه اندازی استخدام می کند. تلفن تماس : 32232280

انجمن الکترونیک

سپتامبر 23, 2015

تبدیل های فیزیکی

انواع پسوندها یاد گرفتیم در فیزیک برای اندازه گیری کمیت ها باید از یکاها استفاده کنیم، برخی از یکاهای مهم عبارتند از جرم،اندازه، شدت روشنایی، زمان […]
سپتامبر 23, 2015

تبدیل واحدهای اندازه گیری

اینجا کلیک کنید >http://dataunit.ir