شرکت آساطیف، نیروی کارآزموده و متبحر کارشناسی الکترونیک و مخابرات در بخش نصب و راه اندازی استخدام می کند. تلفن تماس : 32232280

انجمن الکترونیک

1 مهر 1394

تبدیل های فیزیکی

انواع پسوندها یاد گرفتیم در فیزیک برای اندازه گیری کمیت ها باید از یکاها استفاده کنیم، برخی از یکاهای مهم عبارتند از جرم،اندازه، شدت روشنایی، زمان […]
1 مهر 1394

تبدیل واحدهای اندازه گیری

اینجا کلیک کنید >http://dataunit.ir