شرکت اساطیف مفتخر به همکاری با شرکت ها و ارگان های زیر می باشد :

معدن جلال‌آباد
شركت اونگ سرچشمه
اتوبوسراني بم
موسسه آموزش فرهنگ
موسسه آموزش پارسيان
رستوران پرديس بردسير
فروشگاه رفاه
حوزه علميه فاطميه خواهران
سازمان بهزيستي كرمان
بهزيستي بم
موسسه خيريه بروات بم
فروشگاه كيف همسفر
فروشگاه ماهان
مركز حسابرسي ماهان
مسجد الرسول
فروشگاه معلم
پايگاه هوانيروز كرمان
مجتمع جهانگردي جهانگيري كهنوج
علوم پزشكي كرمان
بانك كارآفرين
تالار سرو
فرمانداري بم
كميته امداد كرمان
محيط زيست كرمان
مسكن و شهرسازي
شركت پست كرمان
دانشگاه علوم پيشرفته
پايانه‌هاي كرمان
آژانس جنوب شرق كرمان
دانشگاه بين‌الملل چابهار
درمانگاه سپاه چابهار
پيتزا توريتو
شركت سيمرغ كرمان
اداره كل بيمه تأمين اجتماعي
نيروگاه برق زرند
كارخانه كك سازي زرند
بيمارستان باهنر
بيمارستان شفا
بيمارستان افضلي پور
تاكسي بيسيم 133
تاكسي بيسيم 1828
تاكسي بيسيم 133 بم
تاكسي بيسيم 133 زرند
تاكسي بيسيم 133 جيرفت
مسكن مهر كرمان
دانشگاه علوم پزشكي بم
دانشگاه آزاد بم
دانشگاه آزاد رفسنجان
اداره اوقاف كرمان
بيمارستان راور
اورژانس كرمان
راه آهن كرمان
شهرداری کرمان – فاوا
مجتمع نرگس بم