2 مرداد 1399

بیسیم صبا SF-K1

بیسیم مجاز SABA  مدل SF-K1 دارای تأییدیه از سازمان تنظیم مقررات و رادیویی کشور که بر اساس استانداردهای تدوین شده ساخته و در دسترس بهره برداران […]